5-6 มีนาคม 2565 สอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา...
Mar 4–6
กศน. อำเภอเชียงม่วน (Owner)
ครูรัตน์ชณี สาใจ
ครูภานิษา เชื้อเมืองพาน
สุภโชค เเย้มยิ้ม