2562-11-11 ขบวนแห่กระทง (03)
Nov 11, 2019
Khukhan School (Owner)
อิทธิพล เสาร์แดน
วรรณธนา วงศ์ทักษ์