62-12-13 คณบดีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงาน/ภาคี “มหกรรมผ้าถิ่นไทยนครสวรรค์” 13 ธ.ค.2562
Jun 14, 2020
 · 
Shared
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (Owner)