สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมชี้แจงสนามสอบการจัดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ด้วยระบบดิจิทัล(Digital Testing) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566
Feb 27
กลุ่มส่งเสริมฯ สพม.30 (Owner)
สพม.ชย. จ.ชัยภูมิ
วิไลวรรณ พรมบุตร