41-พิธีรับประกาศนียบัตร ในงานปัจฉิมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2562
Mar 5
โนนเพ็ก วิทยาคม (Owner)
Thapanaphong Rimnong-ang