รวมภาพเตรียม โรงเรียน COVID 19
May 17–24, 2020
Thongchai Komolsai (Owner)
ฐิตาภา จันมา