รวมภาพเตรียม โรงเรียน COVID 19
May 17–24
Thongchai Komolsai (Owner)
ฐิตาภา จันมา