การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การถอดบทเรียน” โรงเรียนสุจริต ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โรงเรียนสุจริต) วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑
Aug 13
กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 (Owner)
kingnapha sakuntung
Album is empty
Add photos