Giáo xứ Bắc Thành: Thánh Lễ đồng tế khai giảng năm học giáo lý 2020-2021.
Feb 25–Sep 21
Ban Tr Thông (Owner)
Duy Thông Nguyễn