Исландия 2-11.08.2019
Aug 2–29, 2019
Константин Карачев (Owner)
Alexander Tsybulsky
Andrey Legayev
Igor Korolev
Dmitry Zhuravlev
Ольга Байкова
Iryna Verbitska
Vitalii Hnatenko
Velo Vuyki