ผอ.สพม.ชัยภูมิ ร่วมมอบทุนให้กับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาของมูลนิธิสามัญศึกษาพัฒนาชัยภูมิ (องค์กรสาธารณประโยชน์) ปีการศึกษา 2563 สายที่ 5 อำเภอเมืองชัยภูมิ ในวันที่ 25 มี.ค. 64
Mar 24–25
สพม.ชย. จ.ชัยภูมิ (Owner)
นางสุภาพรรณ ปรุงขัยภูมิ