การประชุมคณะอนุกรรมการวินิจฉัยกฎหมาย ที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
Sep 14
 · 
Shared
Odloc Odloc (Owner)