คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาร่วมกัน หล่อเทียนพรรษา ซ้อมรำ และติดตั้งระบบเสียงบนรถ พร้อมตกแต่งรถ เพื่อเตรียมเข้าร่วมขบวนแห่เทียน ณ อำเภอสุวรรณภูมิ
Jul 10 – 11, 2022
 · 
Shared
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ (Owner)