นายกฤษดา อินแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) มอบหมายให้ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางวนิดา ศิริวรวัจน์ชัย ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาราบ ฯ นำคณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษานำองค์กฐินไปถวายกฐิน ณ วัดนาราบ และการแสดงของนักเรียน จำนวน 2 ชุด
Oct 28–29
 · 
Shared
กิตติศักดิ์ โนกัน (Owner)