Đại hội chi bộ lần thứ IV (Nhiệm kỳ 2020-2025)
Mar 19–22, 2020
Trấn Biên Trường THPT (Owner)
Tien Nguyen