ภาพบรรยากาศงานมอบประกาศนียบัตรและพิธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 13 ปีการศึกษา 2564
Mar 14–15
Sontaya Kamsumalee (Owner)
Porntippa Porntippa
kanoom Noob shop
JanAtom Ja
Hiro Keng
พี่โต๋ สุดหล่อ Channel
Owlaou P.
Prachit Ekpreechakul
Pratchayanee L