งาน 100 ปี โรงเรียนหลักเมือง (กล้อง1)
Jul 30 – 31
Jutatip Sreenaka (Owner)
มารยาท คําศิริรักษ์
Phatcharumporn Tuaynun
จุฬาภรณ์ ภิรมย์
Chaiyapruk Srinaka
Pissamai Wongsomsri
จุฑาทิพย์ พาณิชย์กุลโรจ
parichart pornpeng
Nawarat Akhasang