31 มีนาคม 2564 กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว @สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงม่วน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
Mar 30–31
กศน. อำเภอเชียงม่วน (Owner)
ธนพงษ์ จันทร์แดง