4 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำและการพัฒนาอาชีพชุมชน ของคณะกรรมการสภาสถาบัน คณะผู้บริหารและครู สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ชุมชนบ้านตูม ตำบลกุดน้ำใส อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร
Feb 4
 · 
Shared
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Owner)