485 Bridging Ceremony (2019)
May 11, 2019
Benjamin Tang (Owner)
Cel K
Euray Kwong
Boris Liu
PING FANG
Jeremy Pan
Jialin Sun
Zheng Davis
Terence Zhou