5 ธันวาคม 2563 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ @หมู่ที่ 1 ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
Dec 4–5, 2020
กศน. อำเภอเชียงม่วน (Owner)
ครูภานิษา เชื้อเมืองพาน
ครูไชยพจน์ สมภาร
krudon photo