20191027 National Taiwan University Alumni Association Greater Philadelphia Chapter - Annual Convention 大費城區 台灣大學校友會 2019 年會
Oct 27, 2019
Peter Chuang (Owner)
Shengfang Su
Sheauing Ju
Michael Shiue
Grace Lui
UDon Chou
Yih Lee
Ing-Ming Pan