ಮಹಾಮಂಡಳದ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ 52ನೇ ಸರ್ವಸದಸ್ಯರ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆ ದಿನಾಂಕ:21.09.2017ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತು
Sep 21, 2017
kscub fed ltd (Owner)
vikas dongre