کندوی بیست و چهارم؛ ۲ تیر ۱۴۰۱
May 24–Jun 23
Cando Club (Owner)
Ftm Slj
Alireza Heidary
mohammad seo
Pejman Jahangiri
Niloofar Matin
Mojtaba Ahmadvanad
faryad barazandeh
Ali Dalir