ภาพโดย : ครูเฉลิมชัย กอชารี (ทีม สปค.บม.)
Sep 28 – Oct 7, 2022
PRBM Sirinthorn (Owner)
พัฒนาชาติ พึ่งเพ็ง
เฉลิมชัย กอชารี
รัชดาพร ใจดีหิรัญ
ภาสินี โมระดา