พิธีไหว้ครู
Jul 23–24
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา ขอนแก่น (Owner)
วรารัตน์ บุตรจันทร์