นายบัวแวว โคตรนรินทร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษา คุณวิไลลักษณ์ ศรียา ประธานกองทุนศิษย์เก่าเลยพิทยาคม ปี 2535 และคณะ โดยมอบทุนครั้งนี้ จำนวน 90,900 บาท ตามรายการ ดังนี้ 1. ทุนการศึกษานักเรียน ประเภทต่อเนื่อง จำนวน 6 ทุน เป็นเงิน 59,900 บาท 2. ทุนสนับสนุนกิจกรรมของนักเรียน จำนวน 13 ทุน เป็นเงิน 31,000 บาท
Aug 27, 2018
 · 
Shared
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)