Picnic 2022
Aug 20 – 24, 2022
Bengali Cultural Society of Milwaukee (Owner)
Dipyaman Ghosh
Arindam Chakraborty
Rajdeep Sarkar
sukanya bhattacharya
Soumya De
Sanjib Bhattacharyya
Kaushik Palit
Debasmita Kar