งานต้อนรับและร่วมแสดงความยินดีแก่ ดร.มะลิวัน มาเหง่า เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งรอง ผอ.สพม.30 ในวันที่ 3 มีนาคม 2563
Mar 2–3
สพม.30 จ.ชัยภูมิ (Owner)
Kit Kitt