186 Em Lãnh Nhận Bí Tích Thêm Sức Năm 2018 (ảnh Hoàng Kha)
Jun 9–Nov 14, 2018
GIÁO XỨ KIM PHÁT BMT (Owner)
Oanh Tran
nguyen toan thien