Pavithrotsavam at Sri Lakshmi Narayana Perumal Koil, Kaliyapettai 14 to 17 Aug 2018
Aug 15–18, 2018
Sri Dasarathy (Owner)
N.v Raghavan