สัมมนาสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ หัวข้อ"การพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ในวันที่ 26-27 พ.ค.2565 ณ โรงแรมเชียงของ ทีค การ์เด้น ริเวอร์ฟร์อนท์ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
May 25 – 27, 2022
School of Dentistry (Official) (Owner)
Adison Mahawong
จีรวรรณ อินวรรณ์
Nantatchaporn Khoeitui
ณัฐธิมา รุ่งสว่าง
pisamai mingkhuen
Unchalee Suwannasak