ผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ร่วมกันประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น และนำไปถวายวัดจันทร์ประดิษฐาราม วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560
Nov 3, 2017
kittikan kanpipatana (Owner)
Pornsawan Krajangsod
frame good
Album is empty