[22 กรกฎาคม 64] ทำอาหารว่าง+น้ำดื่มสมุนไพร ตามโครงการ "อาชีวะร่วมใจ ต้านภัยโควิด" กิจกรรมช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรนา 2019 (Covid-19)
Jul 21
 · 
Shared
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ (Owner)