วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. นางสาวดัสรี ครองยุติ รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน นำคณะคุณครูจำนวน 11 ท่าน เข้าร่วมประชุมร่วมกับคณาจารย์ จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อเตรียมความพร้อมและสังเกตการณ์ การจัดงาน 14th SCiUS Forum ระหว่างวันที่ 25-29 เม.ย.2567 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี ในการเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพ งาน 15th SCiUS Forum ระหว่างวันที่ 2-5 พฤษภาคม พ.ศ.2568 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Apr 24
นายณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร (Owner)
นิพพาพร ส่งศรี
ศุภกฤต จันทรา
สิริ ชาแนล
chulalak chukamphaeng
นางรัชนีกร โสภาพรม
นางศิริวรรณ คลังทอง
Samsung Samsung
Bird Bootrat