เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม ให้โอวาทนักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในโอกาสการสอบกลางภาคประจำภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
Dec 23, 2018
 · 
Shared
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)