เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนเลยพิทยาคมร่วมงานสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561
Jul 26, 2018
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
Gig Boom
กัลย์สุดา ขาวภูเขียว
Arpittaya Sujimongkon
fimmie minnie