Thirumalai Ananthazhwan 965th Thirunakshathira Celebration at Avathara sthalam Siruputhur (Kiranganur) - 02.09.17
Sep 2–5, 2017
AATHTHAN KASTHURIRANGAN Satagopachari (Owner)
Thirumeyyam Sundararaman