Prístavba sakrestie v Chabžanoch
Jul 14–Nov 17, 2014
Rímskokatolícka farnosť Lemešany (Owner)
Zuzana Kazimirová