2563-09-16 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมร่วมกับชุมชน การประกวดหมู่บ้านแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง(หมู่บ้านอยู่เย็น) ระดับชาติ
Sep 14–16
โกสิทธิ์ ทองคําเจริญ (Owner)
bonchuen daorueang
โกสิทธิ์ ทองคําเจริญ
phanni
siriwan downruang
ไตรภพ วงษ์ปลั่ง
Kosit Thong
นาย อุดร ปิยะวงษ์
yotindrum&trakter channel