'שקד', מצגת צילומים 1970-1972, פלג' ה', מחזור אוגוסט 70
Sep 9–19, 2016
Jack Corcos (Owner)
Google user
אבי טרפיקנט
Naftali Granot
חיים מיטרני
יוסי הלפמן
amit shaltiel
Shimon Aaronson
רמי ליבנה