64-03-25 มอบเกียรติบัตร Pre-Sci Pre-Math งานศิลปหัตถกรรม
Mar 24 – 25, 2021
Phukhieo School โรงเรียนภูเขียว (Owner)
anurak khophadung
กรองมาศ ไชยกิจ
วันวิสาข์ โชคคุณ
ศุภสิทธิ์ แวงดงบัง
Juthamat Dontaolek
ขรรค์ชัย ชนะวาที
Busaba Phongsaphang