Kumbhabishekam & Samprokshanam - August 31, 2019 - Day 1
Aug 31, 2019
Folsom Hindu Temple (Owner)
Abhirama Gurukkal
P.V.A. Padmanabhan Pudugramam
Guru Sankar
Iyer Folsom
vidya Menon
Savita Thukral
Karthik K Rajaraman
Ramya R