คณะครูโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา จังหวัดพิษณุโลก ศึกษาดูงานด้านโรงเรียนมาตราฐานสากล ตามเกณฑ์ OBECQA วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม
Nov 30, 2017
 · 
Shared
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)