พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 นักเรียนระดับชั้น ม.4 - ม.6 และ ชั้น ป.4 - ป.5 วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุม JVK
Jun 15
lasalle school (Owner)
ฉัตรตริน พลอยเจริญ
chalongrat chaisomboon