KIẾN TẬP TẠI CÔNG TY BIA SÀI GÒN - VĨNH LONG (02/7/2019)
Jul 1–2, 2019
Dinh Cong Thanh (Owner)
Huynh Huu Tho 002709
Nguyen Ngoc Anh Kiet B1601903