กีฬาต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2565
Aug 11 – 12
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ (Owner)
13 สิทธิโชค บุญเป็ง
supanat rongharnkaew
01 Ã.KÃMPÃÑÃŢ
ตุลญวัต ศรีภา