วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านอ้อมอก "ประชาสามัคคี" จัดกิจกรรม Big Cleaning Day “จิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในวโรกาสมหามงคล พระราชพิธี บรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
May 16, 2019
 · 
Shared
โรงเรียนบ้านอ้อมกอ ประชาสามัคคี (Owner)