2563-01-29 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 กลุ่มภาคกลาง การแข่งขันการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น
Jan 28, 2020
EDL E-TECH (Owner)
Yushin Frame