สสธท. ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 วันอาทิตย์ ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมริชมอนด์ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 6 โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น อ.เมือง จ.นนทบุรี
Mar 6–8
wat com (Owner)
งานพระราชพิธี 0864467820