ผอ.สพม.30 ร่วมกิจกรรม Open House และเยี่ยมชมบูธวิชาการ ในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
Dec 26, 2019
สพม.30 จ.ชัยภูมิ (Owner)
สมชาย ใจดี
ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์